En aquest cas, l’encàrrec era llançar un dels vins de Codorniu al mercat nord-americà. Per això, vam decidir posar el focus en l’estil de vida i el caràcter espanyols, i això va ser el que vam transmetre en una gràfica plena d’actitud i expressivitat.

Related