Parcs i Jardins de Barcelona necessitava un concepte que, a més de promoure i idealitzar la relació dels ciutadans amb el seu entorn, pogués unir als diferents col·lectius ciutadans al voltant dels parcs, jardins i platges de la ciutat. D’aquí va sorgir “Estima el que t’envolta”, que va ser el leitmotiv de la marca durant 4 anys, en tots els seus materials.

Aquesta és una selecció de cartells que celebraven l’arribada de cada nova estació als parcs i jardins de Barcelona.

Related