La UOC, fundada el 1995, va ser la primera universitat en línia del món. El seu model educatiu, que apostava per un aprenentatge sense limitacions d’espai i temps i al llarg de tota la vida, encara avui és un exemple d’innovació.

Aquesta peça parteix dels vaticinis de l’Isaac Asimov sobre l’impacte d’Internet en l’educació per comunicar la importància de veure les coses abans que ningú.

Related